Typy dzialanosci spedycyjnej

Typy dzialanosci spedycyjnej

Typy dzialanosci spedycyjnej

W zakresie dyscypliny zwanej spedycją na chwilę obecną wyróżnia się bardzo szeroki zakres wielorakich czynności. Mowa tu zatem o klasyfikacji także w obrębie tejże dziedziny i branży. Podział w zakresie spedycji wynika z samego faktu wyodrębnienia usługi materialnej czy też spedycji, która ma być realizowana darmowo. Spedycja w tym pierwszym wymiarze jest to transport i dostawa po to, aby pozyskiwać z tego konkretne zyski. Tym samym w grę wchodzi tu zatem sprzedaż. Dystrybucja jest odpłatna podobnie jak i sama spedycja. Jest to działalność, którą cechuje wymiar publiczny. Każdy ma dostęp do takiego rodzaju spedycji. To oznacza, że każdy z nas może zamówić ją, będąc uczestnikiem rynku.

Kolejny rodzaj spedycji to spedycja jako świadczenie, które nie jest odpłatne. W tej materii warto wspomnieć o dużym, z reguły bardzo rozległym procesie gospodarczym. W tym przypadku dostęp jest typowy dla bezpośredniego producenta. Ma tylko on stosowne uprawnienia, by z tego typu spedycji w ogóle móc korzystać. Jego działanie opiera się natomiast na wywołaniu działania spedycyjnego.

Wyszczególnia się także spedycję własną, jaka cechuje się brakiem ceny sprzedaży. Co do kosztów natomiast, to w tym przypadku są one wliczone w koszty wynikające z innej produkcji finalnej. Jeszcze co innego w zakresie dyscyplin spedycji, to podział na spedycję gałęziową czyli taką, gdzie korzysta się z jednego transportowego środka i w tym przypadku odbywa się pełna praca z jego właśnie zastosowaniem jest realizowane całe zlecenie. Do tego wyróżnia się też spedycję intermodalną czyli taką, gdzie spedytor jest tak zwanym operatorem transportu multimodalnego MTO.

Jest to zatem nie tyle angażowanie się w działalność spedycyjną na jednym obszarze, a więc jednej, konkretnej gałęzi, co przede wszystkim na całości. Oczywiście jeszcze inny podział wyróżnia klasyfikację opierającą się na kilku charakterystycznych kategoriach zróżnicowanych w zależności od tego, z jakiego środka transportu korzysta się podczas rozwodu załadunków. I tak wydziela się na tejże podstawie spedycję morską, spedycję samochodową, spedycje kolejową oraz spedycję lotniczą, spedycję żeglugi śródlądowej itd.

– autor artykułu